Закони України

 Про освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

 Про дошкільну освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2628-14#Text

Про охорону дитинства

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

Конвенція про права дитини

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text